partner

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej

patroni medialni

Wschodnie Forum Biznesu - Lublin

22-23 czerwca 2016

organizator

Program Forum

LUBELSKIE CENTRUM KONFERENCYJNE W LUBLINIE - Grottgera 2, Lublin

22 czerwca 2016 r.

8.00-9.00

REJESTRACJA GOŚCI

9.00-09.30

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

Sala S2

 

 

 

Przemysław Czarnek –

Krzysztof Grabczuk –

Jerzy Leszczyński –

Krzysztof Komorski –

Wojewoda Lubelski

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Marszalek Województwa Podlaskiego

Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych

09.30-10.40

WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

Sala S2

 

Moderator:

Marek Zuber –

 

uczestnicy:

Cezariusz Kwaterski –

 

Adam Orzechowski –
Andrzej Arendarski –

Prof. Mirosław Piotrowski –

Krzysztof Hetman –

Prof. Andrzej Stanisławek –

 

 

Ekonomista i Analityk Rynków Finansowych

 

 

Naczelnik Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zastępca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Rozwoju
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przy Senacie RP

 

 

10.40-11.40

DEBATA AMBASADORÓW

Sala S2

 

Polska w oczach partnerów zagranicznych.


Perspektywa współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw

i firm z regionu Europy Środkowo - Wschodniej oraz z rynków perspektywicznych.


Rozwój sytuacji gospodarczej jako faktor budowania niezależności państw Partnerstwa Wschodniego i ich polityki integracyjnej z Unią Europejską. Rola Polski.

 

 

 

Moderator:

 

 

 

prof. Marek Pietraś –

 

 

Uczestnicy:

Bahrom Badaev –

Hagi Ali Said Dhan –

Edgar Ghazaryan –

Wiesław Mazur –

Vasyl Pavlyuk –

Vladislav Khallo –

prof. dr hab. Andrzej Kidyba –

Stanisław Adamiak –

Jan Danilczuk –

Denis Yessentayev –

 Victor Martin –

David Karmouni –

Natalia Topchishvili –
Igor Sekreta –

Domingos de Almeida
da Silva Coelho –

Otto Sipos –

Alizera Majidi –

 

Michał Chabros –

 

 

Prodziekan, Kierownik Zakładu, Wydział Politologii,
Zakład Stosunków Międzynarodowych

 

 

Ambasador Republiki Uzbekistan w Polsce

Ambasador Państwa Libia
Ambasador Armenii w Polsce

Konsul Generalny RP we Lwowie

Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie

Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej

Konsul Honorowy Niemiec

Konsul Honorowy Ukrainy

Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii w Lublinie

Radca Ambasady Kazachstanu w Polsce
Radca Ambasady Mołdawii w Polsce

Radca Finansowy Ambasady Republiki Francji w Polsce

Radca Ambasady Gruzji w Polsce

Radca Ambasady Białorusi w Polsce

 

Radca Minister Ambasady Republiki Angoli w Polsce

Radca Ambasady Węgier w Polsce

Drugi Sekretarz Ambasady Republiki Iranu w Polsce

Przewodniczący Działu Handlowego Ambasady Austrii

Kierownik Wydziału Polityczno- Ekonomicznego Ambasady RP w Mińsku

11.40-12.00

PRZERWA KAWOWA

12.00-12.50

PANEL BIZNESOWY

Sala S2

Bariery, zagrożenia, sukcesy i możliwości w budowaniu relacji międzynarodowych.

Praktyczne zabezpieczenia umów w obrocie międzynarodowym.

Specyfika rynków Wschodnich.

Strategia umiędzynarodowiania Lublina, o konkretnych działaniach i skutkach.
Rola Służby Celnej w bezpieczeństwie i ochronie obywateli.

Rewolucja energetyczna w budownictwie nas omija.

Ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP.

 

 


Moderator:

 

 

 

 

 

Marek Zuber  –

 

Uczestnicy:

Krzysztof Grabczuk –

Marceli Niezgoda –

Mira Gałan –

Krzysztof Wójtowicz –

Wojciech Lutek –

Andrzej Ryl –

Henryk Łucjan –

Paweł Hajduk –

Dariusz Mróz –

Ihor Yatsenko –

Tomasz Czapla –

Wiktoria Herun –


Yousef Jarmi Al – Owaimer –

 

Bożena Szołucha –

Sławomir Najdyhor –

 

Władysław Kossowski –

 

Ekonomista i Analityk Rynków Finansowych

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Viceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej

Prezes Zarządu Port Lotniczy Lublin S.A.
Prezes Zarządu Sieci PGE Dystrybucja S.A.
Prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego Elizówka
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Prezes Zarządu Hajduk Group Sp. z o.o.
Prezes Zarządu  Agram S.A.
Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON
Radca Prawny Kancelarii Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.

Koordynator Programu „Study in Lublin”, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin

Business Development Consultants and Executive Advisory Bin Jarmi Business Group

Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej

Dyrektor do spraw ekonomiczno – technicznych oraz główny technolog w spółce Lubelski Dom Efektywny Energetycznie

Radca Prawny Kancelaria Prawnicza Zbigniew Wojciechowski

12.00-12.50

12.50-13.50

PANEL SAMORZĄDOWY

Sala

 

Rola Samorządów w polityce zagranicznej i wymianie gospodarczej.

Potencjał inwestycyjny gmin należących Polski Wschodniej. Strategiczne gałęzie gospodarki wspierane i rozwijane na terenie Polski Wschodniej.

Jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców regionu Polski Wschodniej.

Jednostki samorządowe a przedsiębiorcy – możliwości współpracy.

Rozwój gałęzi strategicznych, potencjał inwestycyjny miasta Lublin.

Gospodarczy i inwestycyjny potencjał regionu sumskiego.
Rewolucja energetyczna w budownictwie szansą dla samorządów.

 

Moderator:

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE JAKO PARTNER W BIZNESIE - DEBATA

Sala 52

 

Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z Lubelszczyzny.

 

Rola izb przemysłowo-handlowych w budowaniu relacji biznesowych w warunkach Unii Europejskiej,

Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i innych warunkach regionalnych świata.

Rola regionalnego przedstawicielstwa ICC Ukraine w budowaniu współpracy międzynarodowej.

Rola i cele Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce przy wejściu ukraińskich inwestorów na Polski Rynek.

 

Moderator:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Mołodecki –

 

Wprowadzenie:

Artur Habza –

 

Dariusz Donica –

 


Debata:

Bartłomiej Pawlak –

Krzysztof Komorski –

Dariusz Wróbel –

 

 

Michał Krawczyk –


Krzysztof Smaga –

Wojciech Baryła –

 

Mariusz Sagan –   
Semen Salatenko –

Prezydenci, Burmistrzowie
i Wójtowie –

 

 

Antoni Mielniczuk –

 


Uczestnicy:

Piotr Guzowski –

Vladimir Dildica -

Jorge Pinto -

J.J. Singh -

Anna Kalata -

Wiesław Michałowski -

Andrzej Kozłowski -

Philip Mibenge -

Oleksandr Smolych  -

Yaroslav Romanchuk –

Volodymyr Demura –

Zbigniew Grzeszczuk –

Dariusz Jedlina –

Volodymyr Korud –

 

Przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny

 

Prezes Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza

Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Dyrektor Departament Promocji i Turystyki

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zastępca Prezydenta Lublina

 

Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych
Szef Polskiej Delegacji w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE), Członek Komitetu regionów przy Parlamencie Europejskim, Burmistrz Opola Lubelskiego

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej w Urzędzie Miasta Lublin
Mecenas Kancelarii Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka S.K.A.
Członek Zarządu ds. sprzedaży i marketingu Lubelskiego Domu Efektywnego Energetycznie

Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Lublin
Przewodniczący Regionalnej Rady Miasta Sumy

Przedstawiciele gmin z Województwa Lubelskiego

 

Prezes Polsko - Kazachstańskiej Izby Przemysłowo - Handlowej
Prezes Izby Gospodarczej Mołdawii

Prezes Polsko - Portugalskiej Izby Gospodarczej
Prezes Indyjsko – Polska Izba Przemysłowo - Handlowa
Wiceprezes Indyjsko – Polskiej  Izby Przemysłowo - Handlowej

Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie

Polsko - Afrykańska Izba Przemysłowo - Handlowa
Prezes Wołyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej
Prezes Zarządu Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce
Przewodniczący ICC Ukraine w Regionie Sumskim
Wiceprezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych
Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Lublinie
Wiceprezes Lwowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

 

13.50-15.00

LUNCH

15.00-16.30

ROZMOWY B2B i B2A cześć 1

Bezpośrednie spotkania między przedstawicielami firm oraz instytucji z Polski i z zagranicy

19.00

UROCZYSTA KOLACJA

ROZMOWY B2B część 2

NETWORKING

23 czerwca 2016 r.

9.30-15.30

WIZYTY STUDYJNE

Port Lotniczy Lublin, Agram S.A., Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka S.A.,
Odlewnia Żeliwa Lublin Sp. z o.o., Perła Browary Lubelskie S.A.,
Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A.

 

LUNCH

 

POŻEGNANIE GOŚCI ZAGRANICZNYCH I ZAKOŃCZENIE FORUM